Dijagnoze

Na slici je izgled dijagnostičkog ekrana uređaja ENDOMED 982. U nastavku je spisak mogučih terapija za odabranu dijagnozu:

El Achillodiny
E2 Lateral/medial epicondylitis
E3 Ligamentary problems
E4 Tendinitisis

enraf_e