Dijagnoze

Na slici je izgled dijagnostičkog ekrana uređaja ENDOMED 982. U nastavku je spisak mogučih terapija za odabranu dijagnozu:

D1 Arteritis
D2 Intermittent claudication
D3 Raynauds phenomenon
D4 Perfusion problems
D5 S.R.D.

enraf_d