Dijagnoze

Na slici je izgled dijagnostičkog ekrana uređaja ENDOMED 982. U nastavku je spisak mogučih terapija za odabranu dijagnozu:

C1 Decubitis (stage I + II)
C2 Decubitis (stage III)
C3 Scarpain
C4 Neuro-dermatitis
C5 Skin-flap (post-operative)
C6 Ulcus cruris

enraf_c