Oboljenja

Za razliku od jednako građenih četvero-nožnih kralješnjaka, kojima je tijelo poduprto na dva kraja, čovječje je tijelo, zbog uspravnog držanja, podvrgnuto bitno većim opterećenjima. Bolesti diska danak su za današnje uspravno držanje.

Izračunato je da već prilikom ležanja na leđima vlada pritisak unutar diska u slabinskom predjelu, što ga izazivaju samo mišići i sveze, od 245 N.
Ležanje postrance ili na mekanoj podlozi povećava pritisak za još 245 N. Prilikom stajanja unutar diska pritisak je 785-980 N. Pritisak se pri pregibanju unaprijed povećava na 1470 N, a prilikom podizanja ili prenošenja tereta može bili i veći od 9807 N.


Zanimljivo je da je pri sjedenju pritisak unutar diska mnogo veći nego pri stajanju, pa dugotrajnije sjedenje onemogućuje mijenu tvari.

l nasljedni faktor ima vrlo važnu ulogu u nastanku rane i teže degeneracije diska.
Zbog stalnog pritiska težine tijela pri uspravnom držanju diskovi se tokom dana donekle istanje. Tako se visina cijelog tijela uvečer snizi za otprilike 3 cm, pri čemu određenu ulogu imaju i ovješeni lukovi stopala.
U starosti je to manje izraženo zbog smanjene količine vode u disku.
Smanjenje visine tijela za 7 do 8 cm između 40. i 90. godine života uvelike je posljedica smanjivanja visine diskova.