Fizikalna terapija je jedna od najstarijih metoda liječenja u povijesti medicine. Već su liječnici starih naroda poznavali blagotvorno djelovanjenekih oblika energije na razne bolesti, a naročito djelovanje topline.

No, kao samostalna metodološka grana medicine, fizikalna se medicina razvija tek u toku 20.-tog stoljeća. zahvaljujući napretku tehnike, osobito elektronike, naočito se brzo razvija aparaturna fizikalna dijagnostika i terapija.

Naredne stranice će Vam pobliže objasniti terapije koje se primjenjuju u centru za fiziterapiju "MEDIOSTYM":

terapije