S fizikalnog gledišta to su niskofrekventne impulsne sinusoidne struje, poluvalno i punovalno usmjerene, frekvencije od 50 do 100 Hz. Poluvalno usmjereni impulsi imaju frekvenciju od 50 Hz, a punovalno usmjereni od 100 Hz.

Danas se primjenjuje uglavnom pet strujnih kombinacija, odnosno modulacija, od kojih su četiri najkarakterističnije.

Modulacija I:

Tom modulacijom tretiraju se ove bolesti i stanja: simpatički uvjetovana bolna stanja u području glave i vrata, na primjer migrena i cervikalna migrena, zatim periferni cirkulatorni poremećaji na osnovi ateroskleroze, Burgerove bolesti, akrocijanoze, Raynaudove bolesti, Sudeckove distrofije kao i vegetativne distonije.

33

Modulacija II:

tu su vibracije intenzivnije i jača su fiziološka djelovanja nego u modulacije I. Djelovanja su slična, samo što je u modulacije II djelovanje na bol izrazitije, a isto tako i na smanjenje tonusa simpatikusa. Toj se modulaciji pripisuje osobito tonizirajuće djelovanje na vezivno tkivo. Subjektivni osjećaj vibracije pri primjeni je veći.[/important]

34

Modulacija III:

ima jako djelovanje na uklanjanje edema i hematoma, ublažavanje boli i smanjenje tonusa poprečnoprugaste muskulature, te se primjenjuje u tretmanu kontuzija, distorzija, mišićnih ozljeda, raznih edema, neuralgija, artralgija, periartritisa ramenog pojasa, herpes zostera, cirkulatornih poremećaja i akrocijanoze.[/important]

35

Modulacija IV:

odlikuje se jakim i dugotrajnim analgetskim učinkom. Pokazalo se da je taj učinak najbolji ako frekvencija od 50 Hz traje 5 s, a frekvencija od 100 Hz 10 s, pa je modulacija tako i postavljena. Primjenjuje se osobito u liječenju bolnih sindroma, posebice u vezi s kralješnicom, najčešće vratnog i lumbosakralnog dijela, artralgija, mialgija, fibrozitisa itd. Učinak ublažavanja boli primjeti se ponekad već prvog dana, ali češće nakon treće procedure.

36