Uređaji

ENDOMED 482e

2-kanalna jedinica za elektrodijagnostiku.