Uređaji

VACOTRON 560 | 2-kanalna vakuum jedinica.

Vrijedan dodatak elektroterapijskim uređajima, uz brzu primjena vakuumskih elektroda na položajima gdje se fiksacijski kaiševi se ne mogu koristiti