Dijagnoze

PDF | Ispis | E-mail

U centru za fizioterapiju "MEDIOSTYM" koristimo najsuvremenije uređaje za dijagnostiku dostupne na tržištu. Najvažniji među tim uređajima je ENDOMED 982 tvrtke Enraf-Nonius. To je 2-kanalni uređaj za elektroterapiju i elektrodijagnostiku. Na slijedećim stranicama možete vidjeti raspon dijagnoza i odgovarajučih terapija koje možemo primjeniti.

dijagnoze