Dijagnoze

Na slici je izgled dijagnostičkog ekrana uređaja ENDOMED 982. U nastavku je spisak mogučih terapija za odabranu dijagnozu:

H1 Muscle Strengthening general I
H2 Muscle Strengthening general II
H3 Muscle Strengthening general III
H4 Muscle Strengthening reciprocal
H5 Muscle Strengthening synchronic
H6 M. quadriceps femoris
H7 Co-ordination training
H8 Stress incontinence
H9 Urge incontinence
H10 Mixed incontinence

enraf_h