Dijagnoze

Na slici je izgled dijagnostičkog ekrana uređaja ENDOMED 982. U nastavku je spisak mogučih terapija za odabranu dijagnozu:

F1 Cranio-mandibular syndrome (muscular)
F2 Hypertonic
F3 Myalgy
F4 Myalgy M. quadratus lumborum
F5 Myofascial triggerpoints diagnostics
F6 Myofascial triggerpoints therapy-dull
F7 Myofascial triggerpoints therapy-sharp
F8 Tension headache

enraf_f